HEARTMATH

Hvad er HeartMath - og hvad kan det bruges til

HeartMath er en unik og simpel metode, til at bringe dit nervesystem i balance og afhjælpe stress, negative tanker og bekymringer, ligesom dine kognitive evner vil kunne forbedres.

Med HeartMath lærer du at få forbindelse til den tilstand, der hedder hjertekoherens, som er en naturlig fysisk og mental tilstand, som kendetegnes ved balance og indre ro.

Så snart du er urolig, ked af det eller ophidset, bliver din hjerterytme uregelmæssig, kroppen bringes ud af balance, og din indre ro forsvinder. Hjerterytme og følelser hænger nemlig uløseligt sammen. Med HeartMath kan du træne dit hjerte til at holde en jævn rytme og dermed finde tilbage til dit naturlige mentale velvære. Det er nemlig ikke nok at vi bare tænker os til at få det bedre. Det kræver et samarbejde mellem hjerte og hjerne - et skift i den følelsesmæssige tilstand.

Du lærer at blive i stand til at skifte til en mere fordelagtige indre følelsesmæssig tilstand, når du har behov for det. Ved på denne måde selv at kunne påvirke hvad du tænker og føler, kan du opnå en roligere og mere afbalanceret måde at reagere på, og handle på en måde der i højere grad er i overensstemmelse med det du ønsker.

Disse forandringer skaber en spiral af neurologiske, hormonelle og biokemiske processer i organismen, som har en positiv effekt- såvel fysisk som psykisk. Blodtrykket falder, niveauet af stresshormoner (kortisol) i blodet falder, og immunforsvaret styrkes. Kognitivt skaber det større overblik, øget fokus og mere energi.
 
Teknikken bag
 
Rent teknisk arbejdes der ved hjælp af EmWave systemet, hvor en sensor fastgøres til øreflippen og kobles til en computer ved hjælp af en USB port. Herigennem kan man via systemets interaktive feedback, iagtage hvordan følelser og tanker påvirker hjertet. Du får altså et her-og-nu billede på din mentale tilstand, og en mulighed for at træne den målrettet. Du får synlige træningsresultater og et godt overblik over din udvikling. For at hjælpe dig med træningen indeholder systemet forskellige små computerspil som lærer dig at fokusere på din indre tilstand, opøve en hensigtsmæssig vejrtrækning og centrere din energi.

Man kan aflæse sin egen hjerterytme direkte og arbejde med at opnå balance i det autonome nervesystem. Man får så at sige et spejl på kroppens følelsestilstand, og via forskellige teknikker får man hjælp til at håndtere stress og andre følelser, som opleves problematiske.

EmWave PSR'en er en lille håndholdt version, man kan bringe med sig overalt.
Vil du vide mere om Heartmath, kan du se mere her www.heartmath.dk