CV

Ansættelser:

Siden 2011 ansat på Stolpegård, ambulatorium for spiseforstyrrelser, Region Hovedstadens psykiatri- aktuelt Psykiatrisk center Ballerup. Gruppe og individuel terapi med voksne med spiseforstyrrelser- anoreksi, bulimi (samt tidligere BED). Referencerammen er systemisk/narrativ.
Sideløbende med min ansættelse  arbejder jeg i egen praksis, hvor jeg primært arbejder med supervision, terapi og undervisning.
 
2007-2011 Selvstændig praksis med supervision, terapi, konsulentopgaver i kommuner  og undervisning.

2001-2007 ansat i Studenterrådgivningen i Roskilde og København. Rådgivning af og terapeutiske forløb med studerende såvel individuelt som i gruppe.

1999-2001 ansat i Storstrøms amt hvor jeg arbejdede med godkendelse af og tilsyn med Socialpædagogiske opholdssteder samt løste opgaver som børn-og unge konsulent.
 
1988-1998 ansat i Herlev Kommune. De første 5 år som sagsbehandler. Siden 5 år som støtteperson for unge 15-20-årige hybelanbragte/ hjemmeboende unge, og deres familier.
 
Konsulentopgaver
Jeg har haft diverse konsulentopgaver for kommuner, bl.a. som støtterperson, mentor for revalidenter og samværskonsulent.
 
Uddannelsesmæssig baggrund
2016 3 dages seminar og workshop med Prof. Eia Asen & Prof. Peter Fonagy, Anna Freud Centret, "The art and science of resilience and treatment.
 
2016 2 dages kursus i Respons baseret praksis ift traumer, v/ Allan Wade, Psykolog Ph.D.
 
2015/16 Supervisoruddannelse (16 dage) v / Erik Svarer, ISFO, Institut for System- og Familieopstilling.
 
2014 Familieterapeutisk systemisk og mentaliseringsbaseret uddannelsesforløb hos Eia Asen, Børne- og ungdomspsykiater v/ Marlborough family Center / Anna Freud Centret, London, i samarbejde med Nordic Interventions, af 12 dages varighed.
 
2013 En uges mindfulness retreat v/ Mindful Life, Eve Bengta Lorenzen og Robert J.Jørgensen.
 
2010 uddannet Heartmath provider hos Heartmath Scandinavia ved licenserede trænere Belinda Donkin og Birger Norup.

2010 uddannet certificeret stressekspert hos Matzau erhvervspsykologer.

2009 grunduddannelse i klinisk hypnose i Malmø, ved "Den Svenske forening for klinisk hypnose".Undervisere var Larz Jesperson, privatpraktiserende psykolog i Malmø og København, samt Ulla Karilampi, Psykolog og ansat ved Den psykologiske institution ved Gøteborgs Universitet.
I alt 8 dage med 64 undervisningstimer.

2007/08 Masterclass i Narrativ terapi v/Anette Holmgren/DISPUK.

2007 1 uges intensiv workshop i Narrativ terapi - level 3- med Maggie Carey fra Dulwich Centre, Adelaide, Australien.

2007 kursus i stresshåndtering med Mindfulness/v Uffe Damborg.
 
2006 ½ års efteruddannelse hos Anette Holmgren/DISPUK i Narrativ terapi og behandling – i teori og praksis.
 
2004 afsluttet 3-årig tværfaglig efteruddannelse v / DISPUK, i Systemisk teori og metode i forhold til Rådgivning og behandling, supervision, konsultation og terapi.

1998/99 1-årig videreuddannelse, ”Diplomuddannelsen i socialt arbejde”, heri indgik uddannelse til supervisor.
 
1992 Voksen pædagogisk kursus.

1988 uddannet socialrådgiver

Igennem tiden har jeg desuden deltaget i diverse kurser, seminarer og workhops inden for området børn, unge og familier, terapi m.m.